About

LinSeed

LINSEY

KNIBBELER

For English version, please scroll down.


LinSeed ...

Gaat over het planten van artistiek bewuste zaadjes in onze globale wereld.

Een initiatief van Linsey Knibbeler, docent beeldende kunst, zelfstandig kunstenaar, fotograaf en ideeën schieter. Geboren in 1994 op 30 augustus in Terneuzen, Zeeuws Vlaanderen, Zeeland. Wonend en werkend te Utrecht.


Het uiten van zichzelf in de vorm van kunst, voelt voor Linsey verweven met haar zijn en is van jongs af aan niet uit haar wereld weg te denken. Iets waar ze ten alle tijden op kan terugvallen, in donkere als wel in lichtere tijden. Linsey deelt graag haar leefwereld, en helpt zo graag om de wereld een stukje anders te maken.
Als een tiener begon ze met het verzamelen, recyclen van restmaterialen. Wat begon als jurken van kartonnen schilderdoek beschermhoeken, plastic flesjes en blikken frisdrank, is nu uitgegroeid tot een vorm van werk dat niet altijd direct gebonden is aan het lichaam. Zoals bijvoorbeeld CANLamp (2018), een geupcyclede licht installatie vormgegeven uit een verzameling van grote tomatenblikken.

Daarnaast kenmerkt haar werk zich in de vorm van tekeningen, schilderijen, sculpturen, analoog en digitale fotografie en installatie werk


Onderwerpen zoals; bewustwording van jezelf, het lichaam, de emoties, mensen, als zowel filosofische & existentiële en maatschappelijk culturele vraagstukken in, religieuze theologische context, feminisme, mensenrechten, milieu & natuur, komen vaak aan de orde in haar beeldende werken.


Het beeldmateriaal wat Linsey gebruikt, komt veelal uit haar eigen fotografisch beeldarchief. In 2017 won ze de Jong Talent prijs van de Nationale portretprijs, waarbij ze een portretfoto van een boeddhistische non van 8 jaar vormgaf in een oost Indische inkt tekening.

De achtergrondfoto’s op haar website zijn ook uit haar beeldarchief. Inspiratie komt vaak uit het kijken naar en de ontmoeting van, die ze vastlegt, digitaal als zowel analoog.

Haar passie voor fotografie dreef Linsey voor het oprichten van een DoKa,
Het kleinste Kamertje, in Utrecht, op de Nijverheid. Een creatieve vrijhaven voor verschillende kunstdisciplines.


Het werk wat Linsey maakt is niet vast te pinnen op één specifieke richting. Vaak laat ze zich leiden door het moment, wat er in haar opkomt. Zo heeft ze zelf geen voorkeur voor een vorm van maken zoals; (portret) schilderen, tekenen, het maken van een sculptuur, installatiewerk, fotografie, gedichten schrijven, schrijven, acteren, dansen of anderen helpen door ideeën te bedenken. Het allerbelangrijkste voor haar is, dat het uiteindelijk maakbaar is en een verhaal verteld.


Het sociale aspect, de community, maar ook het culturele is voor haar enorm belangrijk. Wat zeker valt terug te zien in haar ontwikkelingen van afgelopen tien jaar. Het leven draait om cultuur en om de verscheidenheid aan culturen te leren verstaan is het belangrijk om het verleden te begrijpen, vind ze. Door het leren kijken naar het culturele verleden en deze kennis op een eigen en gemeenschappelijke manier, hedendaags te interpreteren, kunnen we leren volgens haar leren hoe we in het nu, dingen kunnen aanpassen zodat we verandering teweeg kunnen brengen.


Na een in haar eigen ogen mislukte studie fashion design aan de HKU, focuste ze zich op het ontwikkelen van zichzelf en het vinden van wat haar werkelijk drijft. Zodoende kwam ze in 2016 voor het eerst in contact met lesgeven, gedurende haar verblijf in een meditatie dorp in Myanmar, genaamd ThaBarWa Center in Thanlyin, vlakbij Yangon. Een eclectisch dorp, waar ze lesgaf, in zowel Engels als Tekenen. Het Theravada boeddhisme, meditatie, armoede vs. rijkdom, mentale als zowel fysieke ziektes en organiseren van vrijwilligerswerk, waren alledaagse bezigheden in Thabarwa. Zo ontdekte ze een manier van lesgeven in visuele taal in combinatie met verbale en schrijftaal. Dit in combinatie met de onvoorwaardelijke liefde die ze ontving van haar leerlingen, zorgde ervoor dat haar interesse in docent beeldende kunst werd gewekt.
Ze stelde zichzelf een doel voor ogen: Educatieve kennis opdoen om zo een positieve bijdrage te leveren aan alle kinderen van onze toekomstige wereld.

Deze ervaring, in een land met nauwelijks een educatief systeem als zowel een overheid. Gaf haar voeding mentaal, als zowel een onuitputtelijke inspiratie voor haar beeldende werken tot de dag van vandaag.

De globale, cultureel, religieus bepaalde wereld waarin we leven en haar nieuwsgierigheid, zette haar aan tot het studeren in het buitenland in Israël, in het 3e jaar van haar bachelor studie. In dit land kwam ze in aanraking met een samenkomst van culturen, multiculturele samenleving, waarbij complexiteit van religie, cultuur, oorlog en nationalisme, het gesprek van de dag zijn. Zoekende naar informatie en oplossingen, probeert Linsey een verbinding te genereren in deze systematisch verwikkelde samenleving. Dit zette haar aan tot het studeren van een premaster aan de Universiteit van Humanistiek tijdens haar afstudeerjaar, waar theologie, filosofie, antropologie en psychologie ineen samenvloeien. Dit is een buitengewoon verrijking geweest, vol inspiratie, als wel aanknopingspunten voor het begrijpen van de wereld waarin we nu leven en de ervaringen die ze tot nu toe heeft opgedaan.


Het leven is inherent verbonden met de mens, althans wanneer we het hebben over de tijden waarin we nu leven.
Mensen zijn een groot inspiratiebron voor Linsey en in haar ogen heeft iedereen het recht op een gezond, gelukkig, eerlijk leven. Dat is helaas niet het geval voor een overgroot deel van de wereldbevolking. Het gaat haar aan het hart dat dit niet eerlijk is verdeeld en het besef van haar geprivilegieerde positie drijft haar. Het is haar streven om haar beeldende werken, (educatieve) kennis in te zetten voor de rechten van de mens.


In de lente van 2020 kreeg Linsey te horen dat ze is aangenomen op Die Angewandte in Wenen, waar ze een tweejarige postgraduate Master in Applied Arts and Human Rights zal gaan volgen. Wat voor haar dient als een verlengstuk van haar verdieping in educatie beeldende kunst en Humanistiek, waarbij in deze studie, kunst en mensenrechten samenkomen. Een unieke combinatie, die voor haar als op het lijf geschreven voelt."Kunst en het leven is één en het gaat daarbij om het altijd kunnen blijven leren.
Met het leven als de eeuwige en ultieme studie, als grote drijfkracht." Heb je vragen? Wil je contact opnemen of wil je samen aan een project werken? 


Mail dan naar: linseyknibbeler@linseed.nlCopyright @ All Rights Reserved